album

Med rötter i medeltiden, 1974

Folk och Rackare 1976

Rackarspel, 1978

Anno 1979

Stjärnhästen, 1981

Rackbag, 1985

1976 – 1985, samlingsalbum, 1996